Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Politik

EU:s klimatpaket välkomnas

EU har publicerat sitt nya klimatpaket Fit for 55. Branschorganisationerna i Sverige och Finland förhåller sig positiva till paketet men Rederierna i Finland undrar varför har man glömt bort vintersjöfarten.
EU-kommissionen har antagit ett paket med förslag som ändrar EU:s politik för klimatet, energiområdet, transporter, markanvändning och beskattning för att, jämfört med 1990, minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030. Dessa utsläppsminskningar måste uppnås under de närmaste tio åren för att Europa ska kunna bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050 och för att förverkliga den europeiska gröna given.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]990, minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030. Dessa utsläppsminskningar måste uppnås under de närmaste tio åren för att Europa ska kunna bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050 och för att förverkliga den europeiska gröna given.

Klimatpaket Fit for 55 omfattar även sjöfarten. Enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen orsakar sjöfartsbränslen betydande föroreningar och kräver också särskilda åtgärder vid sidan om utsläppshandeln. Enligt förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen måste större hamnar ge fartyg tillgång till ren elförsörjning. Initiativet FuelEU Maritime ska stimulera användningen av hållbara bränslen och utsläppsfri teknik inom sjöfarten genom att sätta ett tak för växthusgaser från fartyg som anlöper europeiska hamnar.

Bland annat innehåller paketet förslag på att sjöfarten inkluderas i EU:s utsläppsrättshandel, EU ETS. EU sätter även upp mål för att förbättra koldioxidintensiteten hos bränslen som används av fartyg.

Föreningen Svensk Sjöfart uppger att ett klimatpaket som inkluderar sjöfarten välkomnas av svenska rederier eftersom Svensk Sjöfart sedan länge haft en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten och arbetar mycket med klimatfrågor.

– För oss är det viktigt att de rederier som går före och investerar i klimat- och miljöförbättrande åtgärder också gynnas i det system som utvecklas. Sjöfarten transporterar ca 90 procent av alla varor och är även viktig för transporter av passagerare och andra samhällsviktiga transporter. Vi kan inte komma ifrån att använda sjöfarten om vi vill ha handel och att samhället ska fungera, därför är det viktigt att man också satsar på sjöfartens klimatomställning, kommenterar Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, i ett pressmeddelande.

Svensk Sjöfart uppger också att en annan nyhet i EU:s nya klimatpaket är att sjöfarten kommer att beskattas under EU:s energiskattedirektiv, men alternativa bränslen som biobränslen och elektrobränslen kommer att få andra skattenivåer. 

Enligt Fredrik Larsson är det viktigt att man nu fortsätter stödja de företag som går före i utvecklingen och investerar i klimatåtgärder, vilket merparten av de svenska rederierna gör:

– Cirka hälften av de svenska rederiernas nybyggnationer är redo att använda sig av alternativa framdrivningsmedel, i dagsläget är det dock inget som rederier tjänar på utan snarare kostar det betydligt mer – något som bland annat Transportstyrelsen senaste rapport visar. Därför är det extra viktigt för oss att ett nytt system och EU:s klimatpaket faktiskt gynnar rederier som investerar i klimatåtgärder. Gällande EU ETS är det exempelvis viktigt att man inte bara inkluderar resor inom EU utan även transporter till och från EU så att man så långt som möjligt möjliggör ett konkurrensneutralt system trots att EU ETS inte blir globalt.

Även branschorganisationen Rederierna i Finland anser att initiativet FuelEU Maritime är positivt.

– Att främja användningen av alternativa bränslen är mycket positivt. Emellertid är väldigt många bollar i luften samtidigt och det finns risk för att det skapas överlappande och mycket komplicerad reglering. Vi anser att det är viktigt att effekterna granskas som en helhet och beaktar sjöfartens utsläppshandel samt de åtgärder för att reducera utsläpp som förbereds inom IMO, säger Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland.

Inom den finländska sjöfarten är oron speciellt stor över att Fit for 55 inte noterar vintersjöfartens speciella förutsättningar. Enligt Rederierna i Finland har Finland försökt påverka kommissionens förslag så att det beaktar den relativa konkurrenskraften mellan olika länder och vintersjöfartens specialförhållanden.

– Det är alldeles nödvändigt ett beakta vintersjöfartens speciella förutsättningar i utsläppshandeln för att säkra smidiga och trygga transporter samt skapa likvärdiga konkurrensförutsättningar. Rederierna är fullt engagerade i att reducera utsläppen på väg mot en koldioxidneutral sjöfart och hela branschen söker febrilt lösningar för en sjöfart med nollutsläpp. Men Finlands geografiska läge och klimat är något som vi inte kan rå över. Under hösten måste det säkras att vintersjöfarten uppmärksammas tillräckligt i den slutgiltiga utsläppshandeln, påpekar Tiina Tuurnala.

Rederierna i Finlands vice vd Hans Ahlström förklarar i en intervju för Svenska Yle att fartyg med de högsta isklasserna är kraftigare byggda och därmed har högre stålvikt och mer maskineffekt än de fartyg som inte är konstruerade för trafik i svårare isförhållanden. Det påverkar bränslekonsumtionen.

– En förändring i förslaget är viktig eftersom vi är helt beroende av sjöfarten i och med vår geografiska placering. Vi tror att det kommer bli en förändring där man beaktar de finska särförhållandena, men ifall det inte blir så har det en stor negativ effekt för oss, säger Hans Ahlström till Yle.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]