Fotograf: Europaparlamentet

Kategori: Miljö

EU:s gröna giv – så påverkar den sjöfarten

Europaparlamentet har med stor majoritet antagit EU:s nya omfattande klimatresolution, den så kallade gröna given. EU vill beskatta fartygsbränsle och införliva sjöfarten i systemet med handel av utsläppsrätter.

För sjöfarten innebär paketet två stora förändringar: Dels ska skattereglerna för fartygsbränsle ses över. Dels ska sjöfarten införlivas i systemet med utsläppsrätter. Lagförslaget med de nya reglerna förväntas ligga färdigt sommaren 2021.

Federley nöjd

Den svenske Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C) är nöjd. Han har ansvarat för att lotsa resolutionen genom parlamentet, som den 15 januari antog den med 482 röster mot 136. 16 av de 20 svenska parlamentarikerna röstade ja och 1 var frånvarande. SD:s 3 ledamöter röstade nej.

– Europa måste minska sina utsläpp och då måste alla sektorer bidra för att vi ska kunna nå klimatmålen. Här kommer sjöfarten att ha en viktig roll. Vi behöver mer miljövänliga bränslen för att göra sjöfarten ännu mer hållbar samtidigt som vi behåller den globala konkurrenskraften för sjöfarten, säger Fredrick Federley i en kommentar till Sjöfartstidningen.

Mer avvaktande

Fredrik Larsson, miljöansvarig på föreningen Svensk Sjöfart, är mer avvaktande inför den kommande lagstiftningen.

– Inom svensk sjöfart har detta diskuterats i många år och branschen är rätt enad i att man inte vill ingå i handeln med utsläppsrätter i ETS, säger han.

Däremot är Fredrik Larsson positiv till kommissionens ambition är att försöka införliva sjöfarten i utsläppshandeln i samarbete med FN:s globala sjöfartsorganisation IMO.

– Att EU-kommissionen flaggat för att införa systemet i samarbete med FN-organet tyder på att man uppmärksammat att vi inom branschen velat ha globala regler, konstaterar han.

Lagförslag 2021

Resolutionen från EU-kommissionen som Europaparlamentet antog i januari är en avsiktsförklaring. Direkta lagförslag som påverkar sjöfarten inom unionen förväntas komma från EU-kommissionen först till sommaren 2021. Därefter utformas de slutgiltigt av Europaparlamentet och medlemsländernas regeringar.

Fakta: ETS

  • EU:s system för handel med utsläppsrätter, Emission Trading System (ETS), infördes 2005 och syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Det utvecklas fortlöpande och omfattar i dag omkring 13.000 europeiska anläggningar. Många finns inom energiintensiv industri och energiproduktion. Cirka 750 finns i Sverige.
  • Deltagare i systemet måste ha giltigt tillstånd med tillhörande övervakningsplan samt utsläppsrätter. Varje utsläppsrätt ger rätt att släppa ut motsvarande ett ton koldioxid.
  • Rätterna går att handla på en särskild börs. I dag är priset omkring 25 euro för rätten att släppa ut ett ton koldioxid. 2018 genererade systemet 14 miljarder euro i intäkter till EU.

Ola Tedin