Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Utbildning

Unik simulatorövning i Göteborg

Befäl från Sverige, Finland, Tyskland och Spanien övar svåra trafiksituationer i virtuell miljö under denna vecka.

Fartygssimulatorer på flera håll i Europa kopplas under denna vecka samman med Sjöfartsverkets och Chalmers simulatorcentrum på Lindholmen i Göteborg.

– Nätverket som sådant har vi byggt upp genom MONALISA-projektet och det finns en server hos oss som är navet i nätverket. Sedan kör vi inom MONALISA ett visst antal testkampanjer. Nu kommer vi att köra den här veckan. Nästa tillfälle som vi kör är i april och sedan i juni igen, säger Per Setterberg, Sjöfartsverkets aktivitetsledare i projektet MONALISA 2.0, till Sjöfartstidningen.

Aboa Mare med

Per Setterberg berättar att det i utlandet är institutioner med simulatorer i Finland, Tyskland och Spanien som kopplas samman inom ramen för simulatornätverket European Maritime Simulator Network. Från Finland deltar Aboa Mare i Åbo.

– Med den här lösningen får vi helt nya möjligheter att studera och öva svåra trafiksituationer på ett realistiskt sett. Vi kommer att kunna genomföra simuleringar med fartygsbryggor som är bemannade på en rad olika platser, säger Per Setterberg, och fortsätter:

– Den här typen av tester har aldrig tidigare gjorts och skapar helt nya möjligheter för att studera komplexa trafiksituationer där flera fartygsbryggor från olika länder kan samspela.

Utökas

I framtiden kommer ytterligare simulatorer att kopplas till nätverket.

– Vi har märkt att det har väckt ett väldigt stort intresse runt om i Europa och resten av världen så vi tror att det kommer idéer om annan användning också för det här nätverket och det ska vi försöka ta hand om på ett bra sätt, säger Per Setterberg.

Tekniken för att koppla samman olika simulatorcentrum har utvecklats inom ramen för e-navigationsprojektet MONALISA 2.0. Projektet leds av Sjöfartsverket och ett av syftena är att ta fram ett helt nytt koncept för effektivare och säkrare sjöfart.

Färdplaner

Sjöfartsverket uppger att dagens system för övervakning av sjöfarten medger att man endast kan avläsa ett fartygs kurs och fart i realtid men inte dess färdplan. Nu ska det bli möjligt för fartygen att dela med sig av sina färdplaner så att komplexa trafiksituationer kan förutses. Fartygen kan få hjälp från en landcentral innan en farlig situation uppstår.

Vidare understryker Sjöfartsverket att det är befälhavaren som till sjöss är ensamt ansvarig för fartygets framförande, men att man med goda råd på frivillig väg kan göra fartygets resa både billigare och säkrare.

Möjligt att testa

Med den nya tekniken för att koppla samman olika simulatorcentrum är det nu möjligt att praktiskt testa och göra en säkerhetsanalys av det nya konceptet som kallas Sea Traffic Management.

– Det fanns inget center i världen som ensamt kunde hantera de tester som vi ville göra, så vi utvecklade en lösning som även andra forsknings- och innovationsprojekt kommer att ha nytta av i framtiden, säger Per Setterberg.