Europeiska varv vill införa skrotningspremie

Flera olika regionala regeringar i Europa, med stöd av näringsliv och fack, har överlämnat en ”räddningsplan” för den europeiska varvsindustrin till Jerzy Buzek, ordförande för EU-parlamentet, medlemmar i Europeiska rådet, EU-kommissionen och ordföranden för EU:s regionskommitté. Regeringarna menar att framtiden för Europas varvsindustri måste vara en topprioritet inom EU.”Mer än 60 miljoner människor står bakom denna gemensamma deklaration. Tiotusentals jobb har redan gått förlorade i den ekonomiska krisens spår. Vi vill inte betala priset för orättvis konkurrens från Asien eller misstagen från banker och spekulanter”, skriver den europeiska varvsorganisationen CESA och den europeiska organisationen för metallarbetare EMF, i ett pressmeddelande. CESA och EMF stödjer också aktionsplanen för LeaderSHIP 2015-som fattades i fjol inom EU. Aktionsplanen konstaterar att den europeiska varvsindustrin behöver nya ordrar för att begränsa de negativa konsekvenserna för arbetsmarknaden. Ett viktigt sätt att få ett ökat orderinflöde, enligt aktionsplanen, är att införa en så kallad miljöbonus för att sporra skrotning av gammalmodigt, farligt och förorenande tonnage i europeiskt vatten. Därigenom kan efterfrågan på nytt tonnage bland europeiska varv öka.