Europeisk varvsindustri från botten till toppen

Den bara för ett par år sedan dödsdömda europeiska varvsindustrin har rest sig och förra året ökade orderingången hos europeiska varv mer än i någon annan skeppsbyggarregion i världen. Uppgifterna som kommer från Community of European Shipyards’ Association visar att orderingången i Europa ökade med 5,6 procent, medan Kina mäktade med 4,1 procent. I Sydkorea föll orderingången med 13 procent och i Japan med hela 59,7 procent. En orsak är att varven varit fulla i öst medan det funnits ledig kapacitet i väst, som nu kunnat fyllas till allt högre varvspriser. Samtidigt har aktiviteten på de nybyggnadsmarknader där europeiska varv är starka, som specialtonnage och passagerar/kryssningsfartyg, varit hög.