Euroceanica köper Crystal Pool

Det finska företaget Hollming Ltd har sålt kemikalietankfartygen Crystal Amethyst, Crystal Emerald och Crystal Pearl, vardera på 8.143 dwt, samt de större Crystal Diamond och Crystal Topaz, båda på 11.340 dwt, till Euroceanica (UK) Ltd som har italienska ägare men är baserat i England. Fartygen sysselsätts av Hollmingägda Crystal Pool Ltd, som hyr in dem tillbaka för sin trafik.Hollming håller också på med att slutföra en försäljning av Crystal Pool-verksamheten till Euroceanica i slutet av februari 2007. Euroceanica har för avsikt att utvidga Crystal Pools verksamhet och tillföra den nytt tonnage. Till en början överflyttas de egna kemikaliefartygen Euro Skye och Euro Amaranto till Crystal Pool. Euroceanica har även tre nybyggen på 19.800 dwt i order som skall sättas i trafik för Crystal Pool efter leveranserna som inleds i slutet av 2008.