Euroafricas ”Via Tirreno” på väg till Polen

Euroafricas nyinköpta ropaxfärja från Tirrenia di Navigazione, som enligt tidigare information skulle levereras först under augusti, anlöper Polen tidigare. Det är bekräftat att ro-pax-färjan skall sättas in på Swinoujscie-Ystad-leden under namnet ”Galileusz” (Galileo). Fartyget skall anpassas till Östersjökrav vid ett polskt varv. Rampen skall byggas om och anpassas till kajerna i Ystad och Swinoujscie. Dessutom skall färjan få en annan bogpropeller för att förbättra manövreringsförmågan och man ska dubbla antalet hyttplatser för chaufförer. Introduktionen på linjen planeras i september. ”Via Tirreno” byggdes 1992 i Holland, och är bl.a. försedd med två polska maskiner, Zgoda (Swietochlowice).