EU-styrka till Somalia nästa vecka

I nästa vecka sjösätter EU den planerade antipirat-insatsen Operation Atalanta, skriver nyhetsbyrån AP. Huvudmålet för styrkan är att beskydda FN:s livsmedelsprograms transporter till Somalia, men också att avskräcka, förebygga och slå till mot övrigt sjöröveri utanför Somalias kust som drabbar handelssjöfarten. Styrkan består inledningsvis av sex örlogsfartyg och tre helikoptrar. Fartygen kommer från Frankrike, Grekland, Tyskland och Storbritannien medan helikoptrarna kommer från Italien och Frankrike. EU-styrkan kommer enligt uppgifter till AP att ersätta den NATO-styrka som för närvarande befinner sig utanför Somalia.Den svenska regeringen överväger som tidigare nämnts i SST att skicka två korvetter samt ett stödfartyg till Somalia.Northwood i Storbritannien ska vara högkvarter för operationen och viceamiral Philip Jones från brittiska Royal Navy är kommendör.Operationen är planerad till tolv månader. Kostnad för operationen är beräknad till EUR 8,3 miljoner. Styrkan får också laglig rätt att gripa misstänkta pirater och föra dem till rättsväsendet.