EU stoppar förslag till IMO från medlemsländer

EU-kommissionen har stoppat förslag som Danmark och Storbritannien lagt till IMO:s Maritime Safety Committee, MSC, om förändringar i bemanningen på handelsfartyg. Detta är första gången EU-kommissionen har intervenerat på detta sätt och man har en ambition att kontrollera EU-ländernas agerande i IMO. I praktiken betyder detta att en översyn av bemanningen dröjer till tidigast nästa år. Avsikten med det dansk-brittiska förslaget var att se över bemanningsreglerna på bryggan, eftersom det har visat sig att trötthet haft en stor inverkan vid flera olyckor. Någon direkt reaktion kom inte från Storbritannien eller Danmark. Det finns en oro inom IMO att man kommer att tappa teknisk kompetens från enskilda EU-stater om kommissionen skall representera alla medlemsstater.