EU skickar personal till miljökatastrof

EU-kommissionen har bifallit Ukrainas rop på hjälp efter de omfattande oljeutsläpp som drabbat landet efter fartygskatastrofen i Kertjsundet i förra veckan, då flera fartyg sjönk efter hårda stormar. EU kommer att skicka assistans via MIC (Monitoring and Information Centre) som ansvarar för civilt skydd och åtgärder mot föroreningar som drabbar marina miljöer.Fortfarande finns ingen officiell rapport om hur många människor som omkommit, hur många personer som saknas och antalet skepp som förlist.