EU pressar på om kriminalisering

Europakommissionen har skickat anmärkningar, reasoned opinions, till medlemsländerna Storbritannien, Portugal, Malta, Luxemburg, Finland, Frankrike, Estland och Cypern för att inte ha infört straffsatser för dem som är ansvariga för oljeutsläpp till havs. Om de utpekade länderna inte följer EU-kommissionens erinran flyttas frågan till Europadomstolen. EU:s direktiv om utsläpp från sjöfarten ska senast från den 1 april 2007 vara införlivad i varje lands nationella lagstiftning.