Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Forskning | Hamn/Logistik

EU-pengar till projekt för ruttplanering

EU-kommissionen beviljar 21 miljoner euro till valideringen av Sea Traffic Management-projektet MonaLisa 2.0. Därmed kan systemet snart börja testas i verkligheten.

– Det är hur roligt som helst. Både vi och våra partners är väldigt glada. Nu gäller det för oss att visa branschen att våra idéer fungerar också i verkligheten, säger Ulf Siwe, kommunikationschef för MonaLisa 2.0-projektet, som leds av Sjöfartsverket och som är namnet på det Motorways of the Sea-projekt där Traffic Management-konceptet har utvecklats.   

Inleds 2017 

Som Sjöfartstidningen tidigare berättat handlar Sea Traffic Management-konceptet i korthet om att fartyg – i likhet med vad som sker inom flyget – ska dela med sig av sin ruttinformation. Detta väntas bland annat ge en minskad risk för kollisioner, en minskad bränsleförbrukning och en effektivare rutt- och anlöpsplanering.

Projektet har pågått sedan 2010, där man först har arbetat fram det hela i teorin och sedan provat det i simuleringar och småskalig testverksamhet. Beskedet från EU-kommissionen om att man går in som medfinansiärer i valideringen av projektet – vars korrekta namn är Sea Traffic Management Validation Project – innebär att ett storskaligt testande kan inledas 2017.

Testandet kommer sedan att pågå fram till mitten av 2018 .

”Väldigt positiva”

– EU-kommissionen har var väldigt positiva till de resultat vi hittills uppnått och har låtit oss förstå att det här är helt rätt väg att gå för sjöfarten. Vi får nu projektet säkrat fram till och med 2018, vilket är väldigt bra eftersom det är en ganska så lång resa att slå igenom med STM i hela världen. Den här kontinuiteten innebär också i sin tur att industrin och dess tjänsteleverantörer kan börja driva sina egna projekt, säger Ulf Siwe.

Två svenska hamnar 

Konkret kommer systemet att testas och utvärderas med hjälp av 300 fartyg, tio hamnar runt om i Europa och två särskilda testområden – ett i Östersjön ut till Nordsjön och ett i Medelhavet. De tio hamnarna består av Göteborgs Hamn, Kvarken Ports samt fyra norska hamnar och fyra hamnar i Medelhavet.

Den fortsatta tidsplanen efter valideringen är att man ska börja implementera systemet på bred front inom handelssjöfarten omkring år 2020 och framåt, och att det sedan ska ska vara i bruk globalt 2030.

Bjuder in skeptiker

– Det här är en konservativ bransch med många skeptiker som kräver att få se att det vi pratar om också kan användas i praktiken. De vill se resultat, säger Ulf Siwe som berättar att man har en så kallade advisory group där man kontiunerligt bjuder in branschens skeptiker.

– De ger oss sina synpunkter och så ändrar vi oss och justerar längs vägen. På så sätt använder vi oss av skeptikerna för att hitta lösningar som passar alla.

Många partners

Sammanlagt består valideringsdelen av Sea Traffic Management-projektet – som alltså leds av Sjöfartsverket – av 39 partners. Bland annat ingår sjöfartsmyndigheter från sex europeiska länder, akademiska institutioner, ledande tillverkare av navigationsutrustning samt rederier. Från Sverige deltar bland andra SMHI, Saab, SSPA och Stena.

Totalbudgeten för projektet är 43 miljoner euro, där EU-kommissionen alltså bidrar med 21 miljoner euro. Sjöfartsverkets del är 8 miljoner euro.

– Resten av pengarna kommer från de olika parterna, där det ser lite olika ut i olika länder. Men en sak som är bra med det här projektet är just att inte allt är EU-finansierat. Nu betalar parterna själva också, vilket innebär att man måste få någon nytta med det. Man måste få resultat, vilket blir en del av framgången.

Fotnot: i nummer 6 av Sjöfartstidningen finns ett längre reportage om sjöfartens digitalisering, där två av de forskare som är inblandade i Sea Traffic Management-projektet berättar utförligt om konceptet.  

Kommentarer

  • Skipper

    Seglat Befälhavare i +10 år i många fartområden. Jag ser positivt på en förändring i rapporteringssytemet för fartyg i europeiska vatten. Som det är och har varit så är det oacceptabelt och opraktiskt. Det är allt för mycket rapportering mellan olika hamnar inom Europa där samma information förmedlas om och om igen. Detta påverkar negativt stress, vilotid och risk för felrapportering som i slutändan kan leda till försinkelser med ökade kostnader som resultat.

  • Rolf B Bertilson

    Det här har Sjöfartsverket jobbat med länge. Bra med denna fortsättning.

  • P Brandt

    Ännu ett försök att kompensera bristande kompetens med ny teknik. Det finns säkert en del positivt med dylik forskning men jag ser det samtidigt praktiskt bevisat att varken datorer eller ökad landbaserad övervakning kan förhindra olyckor (t.ex. Nordic Yukon m.fl. i Göteborg 2003). Jag tror mer på grundläggande sjömanskap och vettiga marginaler än räknenissars ”just in time”.

Artikeln är stängd för fler kommentarer