Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

EU-pengar till projekt för effektivare trafikflöden

Det nya STM-projektet EfficientFlow ska förbättra säkerheten för färjetrafiken mellan Stockholm och Åbo och göra godsflödet effektivare mellan Gävle och Raumo. 

EfficientFlow, ett nytt Sea Traffic Management (STM)-projekt, har erhållit EU-finansiering från Interreg Central Baltic Programme. Projektet, som handlar om delad informationsbild kring gods och trafikläge, förväntas leda till flexiblare planering och bättre synkronisering med landtransporter. Dessutom tror man att trafiken blir säkrare och utsläppen mindre.  

Samarbete

Projektet leds av Sjöfartsverket, övriga projektpartner är Gävle hamn respektive Raumo hamn, Satakunta University of Applied Sciences och Trafikverket i Finland.

– Vi har testat verktyg för enskilda fartyg och hamnar tidigare. Att nu kunna testa och införa flödesoptimering i en längre transportkedja är oerhört spännande. Att öka sjösäkerheten ytterligare för Finlands-färjorna där familjen reser frekvent känns också bra, säger Magnus Sundström, enhetschef för forskning och innovation på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

”Mer förutsägbar”

Heikki Koivisto är sjöfartsexpert på Satakunta-universitetet:

– Raumo-Gävle är en viktig transportled med ökande volymer tack vare de investeringar i containerterminaler och djupare farleder som gjorts. Att hamnarna nu kommer dela information smidigare gör verksamheten effektivare och mer förutsägbar.

4,5 miljoner euro

EfficientFlow ska pågå i tre år med start 2018. Projektbudgeten är på 4,5 miljoner euro, som till stor del kommer från EU:s regionala program Interreg Central Baltic.