Metanolkonvertering av Stena Germanica ingår i ett EU-stött projekt

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik | Miljö

EU-miljoner till svenska sjöfartssatsningar

EU-kommissionen har öppnat plånboken och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har räknat hem totalt 2,6 miljarder friska kronor till infrastruktursatsningar. Av dessa pengar hamnar en hel del i projekt som helt eller delvis berör sjöfarten.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]elvis berör sjöfarten.

Ett av projekten är LNG Göteborg-Rotterdam som får över 300 miljoner kronor. Avsikten är att bygga upp en infrastruktur för LNG-bunkring av fartyg. Projektet drivs av hamnarna i Göteborg och i Rotterdam.

Holland ligger för övrigt långt framme på LNG-området. Den holländska regeringen har nyligen släppt en rapport utarbetad av PwC som visar att utbyggnaden av LNG-infrastrukturen i den nationella satsningen ”Green Deal Rijn en Wadden” som omfattar LNG som bränsle för transporter till sjöss, på inre vattenvägar och på väg skapar tillväxt värd EUR 2,7 miljarder och 8.000 mantimmar arbete fram till 2030. Hittills har satsningen lett till en transportkedja med 7 mackar, 100 LNG-tankbilar, 2 tankfartyg för de inre vattenvägarna och en bunkertanker samt en bunkringsstation för fartyg. Rotterdams hamn är också först ut i Europa med ett regelverk för LNG-bunkring.

Ett annat är metanolprojektet där bl a en Stenafärja skall konverteras till metanoldrift. Projektet får närmare 100 miljoner kronor.

Sjöfartsverket har också varit framgångsrikt och fått sina ansökningar godkända fullt ut. Det gäller 30 miljoner kronor till Winmos där man tillsammans med Finland och Estland vill hitta långsiktiga lösningar för att säkerställa framtidens vintersjöfart i Östersjön och 25 miljoner kronor Monalisa 2.0 där målet är ett nytt ruttplaneringssystem för sjöfarten i Östersjön. Till detta kommer att verket kan få del av upp till EUR 1,9 miljoner för utveckling av en framtida rapporteringsportal för fartygen samt EUR 3,7 miljoner för att utreda muddring samt ombyggnad i Luleå Hamn för att säkerställa malmtransporterna.

Utöver detta har pengar även gått till den nya Marieholmsbron i Göteborg som kommer att öka kapaciteten på Hamnbanan.

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]