Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Forskning

EU-medel säkrar sjömätning i Östersjön

Sjöfartsverket får del av EU:s transportmedel – pengar som kommer användas till sjömätningsprojektet FAMOS.

Projektet FAMOS går ut på att mäta nästan en fjärdedel av hela Östersjön, en yta på cirka 100.000 kvadratkilometer. Målet är att alla de områden som handelssjöfarten trafikerar ska vara sjömätta till 2020.

– Tilldelningen av EU-medel innebär att vi kan fortsätta med vår ambitiösa satsning på sjömätning i Östersjön ett par år framöver. För att nå målet som Östersjöländernas miljöministrar beslutat om genom HELCOM:s sjömätningsplan är EU:s infrastrukturmedel en mycket lämplig finansieringskälla, säger Benjamin Hell, som är Sjöfartsverkets projektledare för FAMOS.

Delfinansiering

Det var i februari som myndigheten lämnade in ansökan om finansiering. Från svenskt håll beräknas projektet kosta cirka 390 miljoner kronor. Och EU har nu beviljat medfinansiering på cirka 30 procent, 47 miljoner kronor, för den första projektfasen, 2014–2016.

– Det här är resultatet av många års arbete i flera stora EU-projekt som Sjöfartsverket koordinerar. Vi har byggt upp ett bra förtroende i kommissionen och bland samverkanspartners, säger Benjamin Hell.

”Modernisering av sjökortsprodukterna”

– Det här lägger grunden till att vi inom Sjöfartsverkets sjögeografiska verksamhet når våra strategiskt viktiga mål med moderna sjökortsprodukter som handelssjöfarten kan lita på. Inom projektet ingår också modernisering av sjökortsprodukterna runt kusten i projektet Sjökortslyftet samt byte av Sjöfartsverket produktionssystem för sjökort och ENC, säger Magnus Wallhagen, produktionschef för sjögeografi, Sjöfartsverket.

Samarbetsprojekt

FAMOS står för Finalising Surveys for the Baltic Motorways of the Sea och är ett sjömätningssamarbete mellan sex länder runt Östersjön – Sverige, Finland, Estland, Lettland, Tyskland och Danmark. Samarbetsländerna hoppas även få med Litauen i projektet.

Projektet är uppdelat i tre delar. FAMOS Freja som pågår 2014–2016, FAMOS Odin som pågår 2017–2018 och FAMOS Thor som pågår 2019–2020. Det aktuella finansieringsbeslutet gäller FAMOS Freja.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.