EU lämnar över pirater till Kenya

För första gången har EU:s sjöoperation Atalanta lämnat över misstänkta pirater till Kenya för rättsskipning. Nio misstänkta pirater greps av den tyska fregatten FGS Rheinland-Pfalz för en vecka sedan i Adenviken, efter en misslyckad attack på det tyskägda containerfartyget MV Courier, byggt 1995. Tillsammans med piraterna lämnade tyskarna över konfiskerad utrustning, såsom vapen och piraternas båt. Överlämningen kunde ske efter att EU och Kenya skrivit under ett samarbetsavtal.