EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M) på en presskonferens efter parlamentets antagande av lagförslaget FuelEU Maritime.

Fotograf: Skärmdump

Kategori: Miljö | Regelverk

EU-lag för sjöfartens omställning antagen

Europaparlamentet antog på onsdagen lagförslaget om sjöfartens klimatomställning, FuelEU Maritime, som är en del av EU:s stora klimatpaket.

Europaparlamentet i Strasbourg röstade idag igenom lagförslaget om sjöfartens klimatomställning. Fartygsbränsleförordningen (FuelEU Maritime) är en del av EU:s stora klimatpaket och har förhandlats fram av den svenske EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M), berättar Moderaterna i ett pressmeddelande.

75 procent av allt gods som går till och från EU transporteras på fartyg. Sjöfartssektorn står samtidigt för omkring 3-4 procent av utsläppen, en siffra som beräknas öka om inte åtgärder vidtas, skriver Moderaterna i pressmeddelandet. EU har mot bakgrund av detta lagt fram lagförslaget FuelEU Maritime för att se till att rederierna gradvis fasar ut de fossila bränslena.

Skarpa utsläppsgränser

Lagen innebär skarpa utsläppsgränser för fartyg som anlöper EU:s hamnar. Till och med år 2050 ska de minska koldioxidintensiteten i sina bränslen med 80 procent. Fartyg kommer också att tvingas ansluta till landström när de ligger i hamn, för att minska hälsofarliga luftföroreningar.

– För mig har kostnadseffektivitet stått i fokus. Att säkerställa största möjliga utsläppsminskning till lägsta möjliga kostnad. Med dagens beslut träffar vi 90 procent av sjöfartens utsläpp, men fredar samtidigt halva flottan från kostnader och administrativa bördor. På så sätt når vi effektivt klimatmålen samtidigt som vi bevarar Europas konkurrenskraft, skyddar europeiska jobb och värnar hushållen från stigande priser, säger Jörgen Warborn (M), Europaparlamentariker och parlamentets huvudförhandlare i pressmeddelandet.

Trilogförhandlingar nästa steg

EU-parlamentet röstade igenom förslaget med siffrorna 451 för, 137 emot och 54 avstod. Jörgen Warborn kommer att företräda parlamentets ståndpunkt i kommande trilogförhandlingar mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen inför slutligt antagande av lagförslaget.

– Med FuelEU Maritime tar Europa täten i omställningen av sjöfarten. Det här är världens utan motstycke mest ambitiösa lagstiftning, säger Jörgen Warborn (M).

Kritiserad bruttogräns

På en presskonferens under onsdagen kommenterar Jörgen Warborn kritiken från sjöfartsbranschen och miljöorganisationer gällande att endast fartyg med ett brutto på över 5.000 berörs av de nya reglerna.

– Vi håller oss till det ursprungliga förslaget från kommissionen i förslaget. Med gränsen på 5000 brutto kommer vi åt 90 procent av utsläppen. Går vi ned till 400 brutto (som bland andra Transport & Environment har föreslagit, reds. anm.) skulle många fler fartyg täckas av reglerna, men vi skulle bara få ytterligare 6 procent minskning av CO2-utsläppen.