EU kritiserar amerikansk scanninglag

Europeiska Unionen har uttryckt oro över den nya amerikanska lag som stipulerar att alla containrar som lossas i amerikanska hamnar från och med 2012 ska scannas för att öka säkerheten. EU:s ambassadör i USA, John Bruton, framförde unionens oro vid ett officiellt möte i Baltimore. Lagen gäller alla containrar på fartyg från Europa eller andra utländska länder. Lagen gäller dock inte amerikanska fartyg som lämnar USA för destinationer i till exempel Europa. EU menar att lagen kommer medföra extra kostnader för både europeiska rederier och skattebetalare.