EU-kommissionen sågar USA:s krav på containerscanning

Det amerikanska kravet på att alla containrar som sjötransporteras till landet skall scannas och passera en radioaktivitetsdetektor sågas fullständigt av EU-kommissionen. Kommissionen ser det som ett mycket kostbart slag i luften och något som till och med kan motverka sitt syfte genom att ge en falsk känsla av trygghet. I en rapport från skatte- och tulldirektoratet sägs att EU inte överväger att genomföra 100-procentig scanning.Till att börja med vänder sig kommissionen mot de stora direkta kostnaderna för EU-hamnarna som beräknas uppgå till EUR 430 miljoner i investeringar och mer än EUR 200 miljoner i driftskostnader årligen. Till detta kommer ytterligare EUR 230–440 miljoner årligen i ökade transportkostnader.Förslaget kan också innebära en förskjutning av lastflöden från hamnar med små kvantiteter USA-destinerade containrar, mindre än 50.000 TEU per år, och som inte kan försvara de stora investeringarna till större hamnar. Detta kan leda till trafikstockningar och dessutom kan godstransporter komma att föras över till landsväg. Det ger miljökostnader som tillsammans med andra negativa konsekvenser som förseningar, längre transporttider och annat gör att de indirekta kostnaderna kan uppgå till EUR 10 miljarder per år för EU och USA tillsammans. Om alla länder i världen införde ett krav på 100-procentig scanning av importcontainrar skulle de indirekta kostnaderna enligt kommissionen uppgå till EUR 150 miljarder per år.Detta anses inte vara kostnadseffektivt särskilt med tanke på att bara en fjärdedel av de sjöburna transporterna av torra varor är containeriserade. Resten skeppas i bulk eller som styckegods. Dessutom har tekniken stora brister, den kan inte upptäcka biologiska eller kemiska vapen och det går att manipulera containrar efter scanningen. Kommissionen vill hellre se ökad säkerhet genom riskbaserad säkerhetshantering genom bättre information, ökat underrättelseutbyte mellan tullmyndigheter i Europa, bättre koordinering med industrin och ökat stöd för teknikutveckling.