EU-kommissionen lägger fram tredje ”Erika”-paket

Det tredje ”Erika”-paketet blev okontroversiellt sedan EU-kommissionen valt att inte ändra de nuvarande EU-reglerna för rederiernas ansvarsbegränsning vid en olycka. Man kommer istället att arbeta inom ramen för IMO för att få till stånd ändringar, något som den europeiska sjöfartsnäringen begärt.Paketet innehåller sju direktiv. För att förebygga olyckor skärps kraven på de nationella myndigheterna där målet är att alla fartyg registrerade i EU/EES-länder skall uppfylla alla regelkrav. Samtidigt skall hamnstatskontrollen intensifieras och förändras så att det blir fler inspektioner på misstänkt undermåliga fartyg och färre på kvalitetstonnage. Ett oberoende system för kvalitetskontroll av klassningssällskap införs tillsammans med möjligheter att bötfälla och att dra in godkännanden om ett sällskap inte sköter sig. Man vill också förbättra lagstiftningen om nödhamnar och alla medlemsstater måste utse en ansvarig en oberoende ansvarig myndighet och förmedla uppgifter om nödhamnar till grannländer och EU. Dessutom skall alla fiskefartyg förses med AIS.Kommissionen vill också se en EU-gemensam metodik för haveriutredningar. Dessutom kommer Aten-konventionen om passagerares rätt till ersättning att bli lag och också omfatta inrikes trafik. Rederier kommer också att åläggas att teckna försäkringar eller ställa andra finansiella garantier för att täcka tredjepartsskador och för att täcka kostnader för repatriering av sjöfolk när ett fartyg överges.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]