EU förlänger Atalanta

EU har beslutat förlänga EU Navfors operation Atalanta med ett år från tidigare slutdatum den 13 december. EU har insett betydelsen av de nationella förbandens gemensamma insatser i piratvattnen utanför Somalia, och säger i en kommentar att sjöröveriet ”sannolikt fortsatt kommer att vara ett allvarligt problem även efter den 13 december”. Atalanta-operationen sjösattes den 8 december i fjol. 13 fartyg samt tre helikoptrar från flera medlemsstater i unionen deltar för närvarande.