Fotograf: Scandlines/Lars Sørensen

Kategori: Passagerarsjöfart

Framtida Fehmarn-förbindelse förlorar statsstöd

EU-domstolen har upphävt ett tidigare godkännande av finansieringsmodellen för Fehmarn Bält-förbindelsen.

Stena Line, som var en av aktörerna som lämnade in klagomål till EU-domstolen mot statsstödsmodellen, välkomnar domstolsbeslutet.

– Som privat företag är vi vana vid och förväntar oss konkurrens på rättvisa och lika villkor. Det är därför vi välkomnar domstolens beslut att upphäva stödet, säger Claes Berglund, Director Public Affairs and Sustainability, Stena.

”Förväntar oss transparens”

Enligt Scandlines, som också hade lämnat in klagomål, skedde godkännandet av finansieringsmodellen 2015 utan att EU-kommissionen hade inlett en formell procedur och utan att involvera privat och offentlig verksamhet, inkluderande Scandlines.

– Vi är nöjda med EU-domstolens beslut. Godkännandet av statsstödsmodellen har nu annullerats och Fehmarnprojektet har därmed stoppats. Vi är inte emot en Fehmarnförbindelse som etableras med statsstöd. Ett statsstöd är kanske nödvändigt för att genomföra så stora projekt. Vi förväntar oss emellertid transparens och konkurrens på lika villkor. Därför måste stöden definieras precist och realistiskt, och baseras på konsekventa antaganden och vara säkrade mot missbruk, säger Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines, i ett pressmeddelande.

Skattefinansierad prispress

Han fortsätter:

– Det är avgörande för oss att tunneln inte efter behag kan använda statskassan till att utöva skattefinansierad prispress, när trafikvolymerna inte lever upp till de optimistiska prognoserna och färjorna visar sig vara konkurrenskraftiga. För kommissionen är det kort sagt en påminnelse med tre års försening, men bättre sent än aldrig, även om det är tankeväckande, att vi som privat verksamhet ska använda tid och pengar på att få EU-kommissionen att följa gällande regler, säger Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines, i ett pressmeddelande.

”Maktarrogans”

Utöver den oriktiga behandlingen var en viktig orsak till Scandlines klagan att kommissionen godkände danska statens önskan om minst 55 års statsstöd. Detta var, enligt Scandlines, ”ett åtagande om tidsobegränsat statligt stöd till det kraftigt riskbetonade projektet”. Vidare anser rederiet att denna långa och obestämda period står i skarp kontrast till den amorteringstid på 36 år som Femern A/S och danska staten opererar med nationellt när projektets solida karaktär ska framhävas och det samhälleliga värdet av Fehmarnförbindelsen ska beräknas för att berättiga projektet.

– I åratal har systemet visat maktarrogans i försöket att driva igenom ett Fehmarn-godkännande både i Danmark och Tyskland, med hänvisning till att det var ”politiskt önskvärt”. EU-kommissionens försök att tillämpa samma metoder har nu med EU-domstolens beslut fått ett klockrent besked om att lag är lag och att regler ska följas. Det är både jag och mina medarbetare glada över, säger Søren Poulsgaard Jensen.