EU-direktiv i strid med internationell rätt

Det nya EU-direktiv som innehåller möjligheten att straffa de inblandande vid ett oljespill också när det är en olyckshändelse, om man kan påvisa grov oaktsamhet, står i strid med principerna i Marpol och havsrättskonventionen. Det hävdar Thomas Mensah, domare vid internationella tribunalen för havsrättskonventionen. I ett tal vid London Shipping Law Centre sa han att direktivet är ett hinder för den fria passagerätten för icke-EU-fartyg genom EU-vatten. EU-länder bryter mot sina åtaganden mot andra länder som antagit Marpol om man försöker kriminalisera de inblandade vid ett oljespill från ett icke-EU-fartyg. Enligt Fotis Karamitsos på EU-kommissionens generaldirektorat för energi och transport har EU:s jurister inte sett att direktivet skulle stå i strid med internationella konventioner.