Fotograf: Regeringskansliet

Kategori: Ekonomi | Politik

Ett steg närmare tonnageskatt

Regeringen ska lämna in ett förslag om svensk tonnageskatt till Lagrådet idag. Om allt går vägen väntas det träda i kraft i juni 2016.

”Det är av största vikt att svenska rederier i internationell trafik har konkurrensvillkor som är likvärdiga med rederier i jämförbara länder i Europa.”

Så skriver infrastrukturminister Anna Johansson (S) och finansminister Magdalena Andersson i en debattartikel i GP idag samtidigt som de idag ska lämna in remissen om tonnageskatten till Lagrådet.

Ska godkännas av EU

Lagrådet kommer därefter behandla remissen och kontrollera så att det nya lagförslaget inte strider mot grundlagen eller andra gällande lagar. När det är gjort kan Regeringen lämna en proposition som Riksdagen kan ta ställning till.

Eftersom tonnageskatten är ett statligt stöd som kan påverka konkurrensen måste det också anmälas och godkännas av den Europeiska kommissionen innan den kan genomföras. Men enligt de båda ministrarna är målet att lagen ska träda i kraft 20 juni 2016.

Viktigt för praktikplatser

De skriver också i debattartikeln den svenska sjöfartsnäringen är av stor betydelse för Sverige då nära 90 procent av all import och export någon gång under transportkedjan fraktas med fartyg. Dessutom är svenska fartyg en förutsättning för att bevara kunskapen och för att stärka tillgången av praktikplatser för sjöfartsstudenter.

Tonnageskatten innebär att vissa delar av rederiernas verksamheters skattepliktiga resultat bestäms schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet, oberoende av inkomster och utgifter. Något som gör systemet mer förutsägbart och skattereglerna får mindre betydelse för investeringsbeslut.

Kommentarer

 • Rolf B bertilson

  Den tidigare så starkt mansdominerade sjöfarten är skyldig tre kvinnor stort tack!

  • Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart

   Ja du Rolf så är det nog! En sådan här reform kräver kvinnligt mod!

 • Anonymous

  Ja, det var bra. Nu återstår att se redarnas reaktioner. Hittils har väl inte en enda redare aviserat någon som helst inflaggningsplan, trots att detta varit känt i flera månader.Tvärtom, så kan man ju konstatera att den nya klagosången handlar om att finansieringen av denna skatt kommer att göra det ännu oattraktivare att flagga hem.

 • Anonymous

  För var dag så blir det bättre,men bra lär det aldrig bli .

Artikeln är stängd för fler kommentarer