Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | Miljö | Regelverk

Ett offer för svaveldirektivet

Svaveldirektivet har i praktiken påtvingat en försäljning av torrlastfartyget Alholmen, ett välbyggt fartyg som emellertid har åldern emot sig.

– Som fraktmarknaden har utvecklats det senaste året, eller ska vi säga avvecklats, så har vi haft problem att få lönsamhet med gällande regler och dagens bränslen. Det skulle vara totalt omöjligt att köra på någon lätt olja efter 2015, säger Joachim Strang på Oy Kraftline Ab.

Rederiet har ägt torrlastfartyget Alholmen sedan 2007. Hon byggdes 1984 för Ahlmarks och fick då namnet Mangen. På nordgående har Alholmen i huvudsak transporterat biobränslen till kraftverket i Jakobstad i Finland, främst flis från Baltikum.

– Till 90 procent har det varit biobränslen, säger Joachim Strang.

Nu har rederiet sett sig tvunget att sälja Alholmen.

Otänkbart med skrubber

En installation av skrubber på ett fartyg i denna åldersklass är helt utesluten, anser han.

– Det är helt otänkbart, de investeringarna överstiger långt fartygets värde. Andra möjligheten är att börja köra på lätt olja, men med den här typen av fartyg som har relativt hög bunkerförbrukning i förhållande till lastkapaciteten så är det totalt olönsamt om bränslet blir 30 procent dyrare än dagens tjockolja. Sedan är risken att efterfrågan av lättare bränslen ökar avsevärt efter 2015 och priset rusar iväg igen. Alholmen går inte att få lönsam om man kör på lätt olja, det är helt klart.

Joachim Strang har inte något gott att säga om svaveldirektivet som träder i kraft 2015.

– Jag anser att det är fullständigt vansinnigt och väldigt snedvridet.  Det här har inte blivit utrett i grunden innan besluten har fattats. Det gäller bara ett litet specifikt område i världen som drabbas av sådana extra kostnader. Vad betyder det i slutändan för finsk och svensk export, det är vi som drabbas mest, frågar han sig.

Säljs antagligen vidare

Alholmen såldes till ett företag i Danmark.

– Hon är ett välbyggt fartyg med bra isklass och stark huvudmaskin. En nackdel var att hon hade något för hög bunkerförbrukning för att få henne riktigt lönsam. 

Joachim Strang tror att den nya ägaren kommer att sälja Alholmen vidare. 

– Det finns en marknad för fartyg av denna typ idag i exempelvis Medelhavet, Svarta havet och Nordafrika. De köper gärna gamla isklassade fartryg som har mycket stål kvar och klassat ner dem.

Åldern mot sig

Utan svaveldirektiv skulle skulle nog en försäljning av Alholmen så småningom ha blivit aktuell i alla fall. 

– Åldern börjar komma emot, men det här var det som avgjorde att vi gjorde det så länge som vi i alla fall får någonting för henne. Efter 2015 kan utbudet vara mycket större för den här typen av fartyg. Svaveldirektivet blev sista spiken i kistan så att säga.

Tills vidare kommer Kraftline på grund av osäkerheten på fraktmarknaden att sköta importen till kraftverket med fartyg direkt på spotmarknaden.

– De är idag de förmånligaste och utbud finns för tillfället på Östersjön. Beroende på fraktmarknaden och hur det verkligen ser ut efter 2015 så kan vi möjligtvis ta in något fartyg på timecharter.

Kommentarer

  • Tommy Petersson

    Tyvärr är det nog så att vi i dessa länder skall leva på bidrag när all verksamhet är nerlagd.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.