Ett nyttjandeförbud i Sverige

I januari genomfördes 26 hamnstatskontroller på svenska fartyg i hamnar inom Paris MOU-regionen. Inget fartyg kvarhölls. I Sverige genomförde den svenska sjöfartsinspektionen 55 hamnstatskontroller förra månaden. I ett fall var bristerna så allvarliga att fartyget kvarhölls. I Munksund fick ”Mangen”, registrerat i Nederländska Antillerna, nyttjandeförbud för att hon saknade ankare, kättingstoppare och hade för kort ankarkätting. Fartyget som blev kvarhållet i tre dagar har fått nyttjandeförbud ytterligare två gånger de senaste 24 månaderna. ”Mangen” är ett torrlastfartyg, byggt 1984 och på 3.171 ton dödvikt.