Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Kultur

Ett hus fyllt av sjöfart

Sjöfartshus Naguredaren Kaj Engblom vill med sin satsning på Sjöfartshuset i Nagu visa både lokal historia och betydelsen av den nutida sjöfarten.

Sjöfarten har fått ett eget hus i Nagu. Eldsjäl bakom projektet är sjöfartsrådet Kaj Engblom, som har köpt och låtit renovera en över hundra år gammal byggnad enkom för detta ändamål.

Under tio år svarar han för de kostnader som berör själva byggnaden, närmast värme, el och underhåll. Däremot svarar Väståbolands stad för att anställa personal och bygga utställningar.

– Sjöfartshuset i Nagu är ett kulturhus. Här ska man kunna återge den sjöfart som har funnits i bygden. Nagu var en tid under 1800-talet den näst största sjöfartskommunen i Finland efter Brahestad. Även i modernare tider har antalet fartyg registrerade i Nagu under flera perioder varit anmärkningsvärt stort.

Nagu var också under bondeseglationens tidevarv ett centrum för skeppsbyggeri. Flera av byarna hade platser där man byggde skutor av olika storlek, en del av dem gick t o m i oceanfart. Ett sådant fartyg var briggen Aid, sjösatt 1873, som även är votivskepp i Nagu kyrka.

Invigning 2010

Sjöfartshuset i Nagu ligger alldeles intill båthamnen och invigdes sommaren 2010. Under den påföljande vintersäsongen har renoveringen av byggnaden fortsatt. Nu är det övre våningen och ny brädfodring av fasaden som är under arbete.

– Den rymliga vindsvåningen renoveras helt för att man längs sidorna ska kunna arkivera skeppsdagböcker och annan dokumentation. Vi börjar redan ha massor av böcker och dokument, berättar Kaj Engblom.

Arkiv och föreläsningar

Även Rederi Ab Engships arkiv, som nu lagras på flera olika ställen, ska arkiveras i byggnaden.

De två stora rummen i vindsvåningen utrustas så att det kan användas såväl för arkivforskning som för föreläsningar. Däremot finns inga planer på ha några egentliga utställningar där.

Renoveringen genomförs varsamt och med respekt för den ursprungliga arkitekturen. Byggnaden uppfördes 1898 – 1903 som posthus och har senare förstorats. Innan den såldes till Kaj Engblom inrymde den kommunala hyreslägenheter.

Meritaito har donerat en utrangerad farledsfyr som kommer att placeras på gården intill byggnaden.

– Den kommer att blinka signalen K-E och jag har fått information om att den till och med kommer att ritas in på sjökortet, säger Engblom.

Inte typiskt

Kaj Engblom betonar att Sjöfartshuset i Nagu inte är ett typiskt museum. Meningen är att Sjöfartshuset ska berätta om såväl gammal som nutida sjöfart.

– Kanske det till och med finns någon ungdom som efter att ha besökt Sjöfartshuset blir så intresserad att han eller hon väljer en karriär till sjöss, säger han.

Den moderna sjöfarten presenteras bl a med stora bildskärmar till datorer som är uppkopplade till internet.

– Via AIS-sidor på internet kan man t ex följa med var fartyg befinner sig på olika håll i världen, berättar Engblom.

Byggnaden har visat sig vara lämplig för sitt nya ändamål. När man kommer in i hallen möts man av en stor modell av skonaren Linden. Eftersom Kaj Engblom fortfarande ville ha en båt efter att Rederi Ab Engship såldes till Bore, köpte han Linden tillsammans med vännen och kollegan Bror Husell.

Linden är nu uthyrd till Skärgårdsäventyr – Kasnäs Sailing Ab, som bland annat gör charterkryssningar i Skärgårdshavet under sommaren. När Sjöfartshuset invigdes låg Linden förtöjd i Nagu båthamn.

Kronologisk genomgång

I de olika salarna följer en kronologisk genomgång av Nagus sjöfart genom tiderna. Dessutom presenteras modellbyggaren Åke Sandvall, som byggde flera votivskepp till kyrkor men framför allt var känd bland branschfolk som byggare av fina modeller av nybyggen som levererades från skeppsvarven Wärtsilä och Laivateollisuus i Åbo.

Nagurederierna har sin självskrivna plats i Sjöfartshuset. I en klass för sig var på sin tid redaren J W Paulin. Under 1950-talet hade han en stor flotta av trampfartyg. År 1967 tog rederiet leverans av bulkfartyget Stormqueen i Göteborg, som blev både rederiets första nybygge och sista fartyg. I början av 1970-talet lades rederiverksamheten ned.

Rederi Ab Engship, som grundades av bröderna Kurt och Kaj Engblom 1973, beskrivs med fotografier och flera modeller. Engship blev under 1990-talet ett av Finlands största privatägda rederier. När flottan var som störst omfattade den ett 15-tal fartyg. Även Engship är numera historia. Ägarfamiljerna sålde rederiet till Bore 2006. Kaj Engblom säger att Nagu Sjöfartshus har motsvarat hans förväntningar.

– Utrymmena blev precis som jag hade föreställt mig. Sjöfartshuset har varit välbesökt och det kommer att bli många fler besökare under inkommande sommar. Vi planerar att ha officiell invigning den 11 juni då den nya fasaden blir klar och fyren finns där.

Han berättar att utställningen ingalunda är färdig. Sjöfartshuset och dess utställningar ska hela tiden utvecklas och bjuda på något nytt. Härnäst skulle Engblom gärna se att fler föremål kommer att ställas ut.

– Jag har själv massor av föremål eftersom min morfar och morbror var skeppstimmermän. Gamla verktyg som användes när man byggde fartyg kan med fördel ställas ut. Det kräver förstås att vi låter bygga några nya montrar med glas på så att det är bekvämt att stå och titta på föremålen, och så att de inte kan stjälas.

Efter avslutad rundvandring i Sjöfartshuset är det lätt att smittas av Kaj Engbloms entusiasm. Sjöfartshuset har alla chanser att bli en publikmagnet i Nagu.

– Sjöfart omfattar så mycket och är ju egentligen en form av kultur den med, filosoferar Engblom.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.