ETF och ITF driver kampanj för sjöfolk

En massiv kampanj har dragits igång som syftar till att öka medvetenheten om utvecklingen mot färre arbetstillfällen och sämre arbetsförhållanden för europeiskt sjöfolk. Bakom satsningen står European Transport Workers Federation (ETF) och International Transport Workers’ Federation (ITF). Kampanjen mötte offentlighetens ljus den 7 november på European Ferry Conference, där fackmedlemmar från 16 av EU:s medlemsstater och Kroatien samlades, tillsammans med ledamöter från Europaparlamentet, Europakommissionen och representanter från medlemsstaterna. Konferensen riktade särskild uppmärksamhet på den oroliga trend som råder i marknaden till följd av dispyter rörande sociala frågor, där neddragningar av arbetstillfällen tillsammans med billig arbetskraft från tredje världen gör att europeiskt sjöfolk går en problematisk framtid till mötes. ”Vi måste få bort uppfattningen att vårt sjöfolk är tredje klassens medborgare”, menade ETF:s generalsekreterare Eduardo Chagas.