”Estonia”-utställning på Sjöhistoriska

Den 30 april öppnar en utställning om ”Estonia”-katastrofen på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Utställningen kommer dels att beskriva händelseutvecklingen, dels hur sjösäkerheten har utvecklats sedan 1994. Däremot behandlas inte efterspelet med myndigheters och mediers hanterande av katastrofen. Under hösten kommer museet också att anordna en seminarieserie om sjösäkerhet och sjöräddning.