Estniskt rederistöd gick till småbåtshamnar i stället

Farhågorna om att ordet "shipping"" skulle bytas ut mot det betydligt bredare begreppet ""maritim"" inom Estlands stöd till sjöfarten har nu bekräftats. Enterprise Estonia offentliggjorde den 11 mars ett stödprogram på EEK 30 miljoner (EUR 1