Estniska staten äger Lennusadam

Tallinns häradsrätt beslöt den 1 mars att staten skall ta över hamnområdet och byggnader i Lennusadam från företaget AS BPV som hittills utan laglig rätt förvaltat hamnen. Om BPV inte går med på detta frivilligt blir de vräkta. Domstolen i Tallinn beslöt redan för ett halvt år sedan att estniska staten har äganderätten till området, som också fyra andra företag gjorde anspråk på. Då betraktades AS BPV som en ”välvilligt” inställd ägare. De fyra övriga företagen är kopplade till varandra genom sina ägare. AS BPV har en månad tid att överklaga till högsta domstolen, som också har möjligheten att lägga ned ärendet om det inte anses vara värt ytterligare en domstolsprocess. Tvisten om ägarskapet av Lennusadam har pågått sedan 1997.