Estniska sjöfartsverket chartrar bojutläggningsfartyg från Finland

Estniska sjöfartsverket har tecknat ett avtal med finska statliga rederiet Finstaship för att chartra ett bojutläggningsfartyg för fem år med option för ytterligare fem år. Priset för chartern är EEK 24 miljoner (EUR 1,54 miljoner). Finstaship chartrar ut bojutläggningsfartyget Sektori som byggdes 1985 och renoverades 1987 och 2000. Det 33 meter långa fartyget har isklass 1A, oljesaneringsutrustning och tankar för 113 kubikmeter olja. Det ska kompletteras med sjömätningsutrustning för att estniska sjöfartsverket ska kunna använda det för olika ändamål året runt mellan bojutläggningsarbeten. Sektori ska få estnisk flagg och ersätta två bojutläggningsfartyg utan isklass, EVA-308 och EVA-309 som byggdes 1967–1968.