Estniska parlamentet säger nej till ny Estoniakommission

Estniska parlamentet stödjer inte oppositionens förslag om att tillsätta en ny parlamentarisk kommission för att utreda orsakerna till Estonias förlisning. Vice ordförande i den förra parlamentariska kommissionen, Evelyn Sepp, hade motiverat förslaget med att tidigare estniska kommissioner och svenska utredare har påpekat tvivelaktigheter och motsägelser i vissa delar av internationella haverikommissionens (JAIC:s) rapport. Parlamentets majoritet röstade emot förslaget med motiveringen, att regeringens expertkommission inte behöver politisk kontroll över sin verksamhet och att Estonia-offrens anhörigas känslor inte kan offras för att nå politiska mål.Estniska regeringens expertkommission ska lämna en ny rapport i oktober.