Estniska hamnar hanterar huvudsakligen transitgods

78 procent av allt gods som hanteras i estniska hamnar är transitgods och därför bör staten stödja den logistiska kedjan. Denna slutsats kom man fram till på den estniska transitkonferensen Transestonia 2006 igår.Om de största transitgodsslagen i estniska hamnar, d.v.s. olja, kol och gödningsämnen, skulle kunna transporteras med fartyg under estnisk flagg, skulle detta innebära inkomster på drygt EUR 600 miljoner, påpekade vicekansler Nathan Tõnnisson från Estlands närings- och kommunikationsministerium.– Eftersom Estland inte har den handelsflotta som behövs tjänar någon annan dessa pengar, sade han.Gränskontrollerna vid Estlands östgräns är överbelastade och för de ökande järnvägs- och biltransporterna behövs en ny bro över floden Narva. Estlands östgräns är samtidigt EU:s yttre gräns mot Ryssland och trafiken över den har under de två senaste åren ökat trefaldigt. Enligt Nathan Tõnnisson har Estland tagit initiativ till en ny bro över gränsfloden.