Estniska gränsbevakningen intresserad av svenska fartyg

På ett möte mellan den svenska och den estniska kustbevakningen den 21 februari diskuterades förutom samarbetsfrågor möjligheten av att köpa oljesaneringsfartyg från Sverige. Den svenska kustbevakningen kommer enligt nyhetsbyrån BNS att fram till år 2012 ersätta 12 oljesaneringsfartyg med åtta nya multipurpose-fartyg och erbjuder det estniska gränsbevakningsväsendet möjlighet att delta i projektet. Estland har också möjlighet att beställa två nya multipurpose-patrullfartyg med oljesaneringsförmåga.