Estniska försvaret byter chef

Överbefälhavaren för Estlands försvar, viceamiral Tarmo Kõuts, kommer att lämna försvaret vid det inkommande årsskiftet för att ge sig in i politiken. Han har varit överbefälhavare från år 2000 och säger att han har uppnått målet med sitt arbete. Estland har blivit medlem i NATO och det estniska försvaret har integrerats i NATO:s militära struktur.Sjökapten Tarmo Kõuts gick i land 1990 och deltog i uppbyggnaden av den självständiga staten som den estniska sjöfartsakademins rektor fram till år 1993 och därefter som gränsbevakningsväsendets chef.