Estland och Lettland sluter sjöräddningsavtal

Estniska närings- och kommunikationsminister Juhan Parts och lettiska transportministern Ainars Slesers slöt den 3 september ett samarbetsavtal om sjö- och flygräddning. Avtalet innebär att länderna ska hjälpas åt för att rädda folk i sjönöd och det reglerar övningar, kommunikationsvägar och respektive lands ansvarsområden.Estland har sedan tidigare sjöräddningsavtal med Finland och Sverige, landet vill också sluta ett avtal med Ryssland för att ha avtal om samarbete med alla sina grannstater.