Estland köper bevaknings- och oljesaneringsutrustning

Estniska gränsbevakningsväsendets köp av bevaknings- och oljesaneringsutrustning blev nästan EEK 5 miljoner (EUR 316.000) dyrare än budgeterat. Man hade räknat med en kostnad på EEK 94,4 miljoner (EUR 6 miljoner) och regeringen har beslutat att merkostnaden skall tas ur inrikesministeriets budget.Gränsbevakningsväsendet har köpt oljesaneringsutrustning för oljesaneringsfartyget Kati (ex KBV-003) från Lamor Corporation och tecknat avtal med tjeckiska Aircraft Industries om köpet av bevakningssystemet SLAR för flygplan. Från estniska Laser Diagnostic Instrument kommer man att köpa LiDAR-systemet för flygplan. LiDAR – Light Detection And Ranging systems – möjliggör fjärranalys av oljeutsläpp och man behöver inte skicka fartyg till utsläppsplatsen för att ta analyser.