Estland får inte täckning för Runner 4-kostnader

En skiljedomstol i St. Petersburg har den 20 augusti, enligt nyhetsbyrån BNS, avslagit Estlands överklagande beträffande skadestånd ur begränsningsfonden efter kollisionen mellan Runner 4 och Svyatoy Apostol Andrey. Den största delen av fonden, 77 procent, går till lastägaren Fortis International Corporation. Ungefär 80 procent av lasten bestående av 5.600 ton aluminium kan bärgas och med anledning av att lastägarens skada därmed minskat ville Estland ha skadeståndsfrågan prövad igen.Enligt det tidigare domstolsbeslut får Estland knappt EUR 420.000, vilket inte täcker landets kostnader på EUR 2,2 miljoner för tömning av tankarna i Runner 4 samt skador på miljön som värderas till EUR 7,8 miljoner. Estland har två månader på sig att överklaga skiljodomstolens beslut.