Estland bildar oljesaneringsfond

Estniska regeringen har diskuterat hur oljesaneringen skall finansieras och har fattat ett principbeslut om att under åren 2005-2007 effektivisera organisationen för skydd av havsmiljön. Man planerar att starta en oljesaneringsfond där den som svarar för utsläppen betalar.Miljöministeriet bildar oljesaneringsfonden, medan oljesaneringen, som skall finansieras av fonden, är gränsbevakningsväsendets uppgift (inrikesministeriet). Närings- och kommunikationsministeriet ansvarar genom sjöfartsverket för mottagande och hantering av fartygsavfall i hamnar.