Estland beställer sjömätningsfartyg

Det estniska sjöfartsverket har inlett en offertrunda för ett sjömätnings- och utredningsfartyg. Fartygets dimensioner blir 25–26 meter i längd och 13–14 meter i bredd. Djupgåendet blir 2,7 meter.Det nya fartyget behövs för att fylla Helcoms krav om mätning av alla farleder i Estlands ansvarsområde. Projektet ska finansieras av EU:s regionalutvecklingsfond.Estniska sjöfartsverket säljer två äldre hydrografi-fartyg, byggda i Polen 1968 och i Ryssland 1967.