Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Torrlast

ESL hyr in torrlastare

ESL Shipping utökar sin flotta med torrlastfartyget Nassauborg som hyrs in fram till inkommande sommar.

Efterfrågan på sjötransporter har ökat, uppger det finländska bulkrederiet ESL Shipping. Rederiet hyr därför in det holländska torrlastfartyget Nassauborg om 20.000 dwt från Wagenborg. Rederiet har option på att fortsätta chartern när perioden har gått ut. Nassauborg seglar under holländsk flagg och har isklass 1A. ESL Shipping skeppar i huvudsak malm, kol och kalksten inom Östersjöområdet. Under 2012 transporterade rederiets fartyg 10,4 miljoner ton.

ESL Shipping uppger att tilläggskapaciteten gör det möjligt att betjäna nya kunder och även geografiskt utöka serviceutbudet för hela flottan. Samtidigt kan man bättre garantera inkommande vinters transporter för de mångåriga kunderna inom kontraktsfarten.

Nassauborg är byggd i Kina och levererades 2006. Hon beställdes ursprungligen av Palkkiyhtymä i Finland för en trafik som drevs i samarbete med B&N Nordsjöfrakt under namnet F-Ships. Detta poolsamarbete upplöstes redan innan fartygen levererades och Palkkiyhtymäs två kontrakt såldes till Wagenborg. B&N fullföljde sin order och tog leverans av systerfartygen Nordön och Sandön.