Errias vinst växte trots lägre intäkter

Erria A/S gjorde ett bättre år 2007 trots ett fall i nettointäkter, som föll från DKK 81,7 miljoner till DKK 73,5 miljoner. Men nettovinsten växte från DKK 10,8 miljoner till DKK 15,1 miljoner. Under 2007 låg rörelsevinsten på DKK 14,9 miljoner. Under året har flera äldre enheter sålts av, medan nybyggnadskontrakt för DKK 1 miljard har skrivits under för framtida leveranser. Erria A/S har köpt bolaget Ibex Maritime Ltd i Istanbul samt stärkt innehavet i Sea Saigon Shipping Saigon. Ytterligare 6,6 procent av aktierna har köpts, vilket ger Erria ett innehav på 34,1 procent, med intentionen att förvärva mer. Bolaget har 76 personer anställda på de danska kontoren och ytterligare 650 personer till sjöss.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.