Erria redovisar liten vinst

Erria A/S redovisar en vinst på DKK 4,8 miljoner under årets första sex månader. Vinsten är lite bättre jämfört med samma period 2007. Vinsten är starkt påverkad av dollarkursen och de höga oljepriserna. Också högre aktivitet inom Errias vietnamesiska och indiska dotterbolag har påverkat halvårsresultatet. Intäkterna landar på DKK 38,5 miljoner vilket genererar en rörelsevinst på DKK 10,9 miljoner.