Erikas befälhavare får skadestånd

Tankfartyget Erikas indiske befälhavare Karun Mathur som fänglades efter förlisningen och som inte deltog i rättegången i Paris har fått skadestånd. Försvaret hade krävt EUR 50.000, men domstolen menade att han trots allt bidragit till olycksutvecklingen och skrev ned skadeståndet till EUR 18.166.