Enkelskrovstankers kan fortsätta segla till 2015

Allt för många enkelskrovs tankfartyg kan komma att fortsätta segla efter IMO:s utfasnings-deadline 2010. Flaggstater har nämligen möjligheten att låta dessa fartyg segla fram till sin 25-årsdag, men inte längre än till 2015. Shippingbanken DVB har räknat ut att snittåldern på enkelskrovsflottan är 16 år och endast tre fartyg måste skrotas före 2010. 29 procent av VLCC-flottan är enkelskrovsfartyg. DVB menar att risken finns att tonnagetillgången kommer att pressa fraktraterna.