Enkelskrovstankers kan fortsätta segla till 2015

Allt för många enkelskrovs tankfartyg kan komma att fortsätta segla efter IMO:s utfasnings-deadline 2010. Flaggstater har nämligen möjligheten att låta dessa fartyg segla fram till sin 25-årsdag, men inte längre än till 2015. Shippingbanken DVB har räknat ut att snittåldern på enkelskrovsflottan är 16 år och endast tre fartyg måste skrotas före 2010. 29 procent av VLCC-flottan är enkelskrovsfartyg. DVB menar att risken finns att tonnagetillgången kommer att pressa fraktraterna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.