Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Container | Regelverk

Enighet om obligatorisk containervägning

Ytterligare ett steg har tagits mot obligatorisk vägning av containrar. IMO:s underkommitté för farligt gods beslutade i förra veckan att skicka ärendet vidare upp i IMO:s snåriga beslutshierarki. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]�riga beslutshierarki. 

– Även om det fanns ett motförslag till det förslag om obligatorisk containervägning som presenterades på mötet så blev det aldrig någon större debatt om det hela, samtidigt som man förstås alltid diskuterar själva sakfrågan. Men i det här fallet hade man redan på det förra mötet med underkommittén för farligt gods diskuterat igenom frågan, plus att förslaget som man nu hade att ta ställning till var ordentligt genomarbetat, säger Andrea Ahlberg, internationell samordnare vid Transportstyrelsen och ledare för Sveriges delegation på mötet med IMO:s underkommitté för ”Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers” som hölls i London den 16 till 20 september. 

Två alternativa metoder

Förslaget som Andrea Ahlberg syftar på hade tagits fram av en så kallad korrespondensgrupp bestående av 15 länder och 13 branschorganisationer, och handlar alltså i korthet om att det ska bli obligatoriskt att väga containrar innan de lastas ombord på fartyg. Vägningen ska göras på endera av två sätt: antingen genom att containern vägs med hjälp av kalibrerad och certifierad utrustning efter det att containern blivit fylld och förseglad, eller genom att containern och dess egenvikt vägs tillsammans med samtliga laster och emballage.

Underkommittén enades också om att undantag ska gälla för containrar som fraktas på trailers och som körs på eller av roro-fartyg som går i kortsjöfart.   

Sverige stöttade

– Det känns bra att mötet stöttade det förslag som presenterades och att det hela nu tas vidare. Inte minst med tanke på att den svenska hållningen i frågan varit att förslaget är bra, något som vi i den svenska delegationen förstås framförde på mötet, säger Andrea Ahlberg. 

Nästa steg i beslutsgången blir att frågan ska behandlas på nästkommande möte med IMO:s Maritime Safety Committe (MSC 93), som hålls i maj 2014. Om inga hinder sedan uppstår på vägen kommer de ändringar i SOLAS-konventionen som krävs för att det ska bli obligatoriskt med containervägning att träda i kraft i maj 2017.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]