Enhetstrafiken ökade i Helsingfors

Gods i lastenheter ökade med 16 procent till 11,9 miljoner ton i Helsingfors hamn under år 2007. De främsta orsakerna är att Tallink från och med början av året bytte ut Hangö mot Helsingfors i sin Rostocktrafik och att Finnlines har ökat sin kapacitet i trafiken till Travemünde. Under år 2007 hanterade Helsingfors hamn 435.000 TEU samt 550.000 långtradare och trailrar.