Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Politik

”Jag ska göra allt jag kan”

Politiken var väl representerad på Svensk Sjöfarts seminarium på torsdagen och talade varmt för mer sjöfart.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]varmt för mer sjöfart.

Svensk Sjöfart arrangerade på torsdagen sitt årliga seminarium i samband med årsmötesdagen. Platsen var anrika Sjöfartshuset som stått på Skeppsbron i Stockholm sedan slutet av 1600-talet. Ett konstaterande på seminariet var att det inte på åratal har talats så mycket sjöfart som nu.

En av dagens absoluta höjdpunkter var en genomgång av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om regeringens syn på sjöfartens betydelse för Sverige och vilka åtgärder som redan vidtagits. Han kunde även berätta att regeringen just har beslutat om en närmare fördubbling av stödet till forskning och innovation på sjöfartsområdet, vilket mottogs med en spontan applåd från auditoriet.

Ser potentialen

– Jag ser potentialen och förutsättningarna i svensk sjöfart. Det är en omställning som vi behöver göra inom hela transportsektorn. Ska den vara möjlig så klarar vi inte det utan sjöfarten. Det kommer att vara helt avgörande att sjöfarten tar sin del om vi ska klara de klimatmål som Sverige säger att vi ska göra, sa Tomas Eneroth.

Han påpekade att vägen dit inte enbart går genom olika strukturbeslut eller genom en del av de regelförändringar som gjorts, till exempel tonnageskatten. 

– Det handlar också om att vi tar höjd för en teknikomställning som behöver ske. Om hela transportsektorn ska digitaliseras, när vi talar intermodalitet och när transportköparna inte längre egentligen tycker att man tänker sjöfart, järnväg eller lastbil utan tänker klimatavtryck, kostnad och tillförlitlighet, det är där konkurrensförmågan ligger hos svensk sjöfart. Det är där förutsättningarna också måste finnas för att vi ska kunna spåra godset hela vägen, kunna se hur hela kedjan ser ut. Därför måste vi hitta en digitalisering av också transportleden framöver. Men det krävs också att vi förutsättningar att kunna transportera godset. Sjöfarten har bättre möjligheter än andra transportslag att snabbt ställa om.

Kan bli stor sjöfartsnation

Tomas Eneroth anser att Sverige även kan använda den befintliga strukturen väsentligt mer effektivt. 

– Då krävs det att vi delar information och nyttjar systemet bättre. Trots den största järnvägssatsningen i vår tid så tar det tid att bygga järnväg. En överflyttning från väg till järnväg kommer inte att ske så snabbt som en del förväntar sig. Därför blir betinget för sjöfarten desto större.

Han tillägger att han talar om detta för att han har stora förväntningar för svensk sjöfart.

– Jag har gett mig tusan på att jag ska göra allt jag kan för att förbättra förutsättningarna. Vi kommer att fortsätta att titta på olika ekonomiska incitament.

Han tror att Sverige har goda förutsättningar att bli en stolt sjöfartsnation framöver.

– Klarar vi tillsammans att upprätthålla en stark industriell kapacitet i det här landet, förstår vikten av att ha en tydlig näringspolitisk linje i de investeringsbeslut vi tar och kopplar ihop det med klimatomställningarna, då har vi alla möjligheter att både öka kapaciteten men samtidigt också stärka svensk sjöfart. Det är min och regeringens ambitionsnivå.

Vill ha inspel

Politiken representerades även av miljö- och jordbruksutskottets ordförande Kristina Yngwe (C) samt miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M). Seminariets moderator Carolina Kihlström från Svensk Sjöfart och Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, ställde ett antal frågor till dem, till exempel vad de vill skicka med de cirka hundra åhörarna från sjöfartsnäringen.

– Gör gärna medskick till oss, kontrade Jessica Rosencrantz, och fortsatte:

– Färdplanen mot fossilfritt är en sådan uppenbar viktig del, men fortsätt att göra inspel till politiken om vad politiken kan göra för er. Ni vet ju bäst vilka hinder som finns. Flagga in till oss vad som behöver göras. Ta hållbarhetsutmaningarna på allvar för jag tror att den frågan bara kommer att växa alltmer, både utifrån ett kundperspektiv och utifrån ett samhällsperspektiv. Då är det bättre att ligga i framkant än att komma sist.

Även Kristina Yngwe hade liknande önskemål om inspel från branschen:

– Med konkreta inspel på skatteväxling men vi har också ett pågående arbete med miljömålsberedningen med fokus på havsmiljö och där kan många frågor komma in som är relevanta ur ett sjöfartsperspektiv. Jag tar jättegärna emot era tankar så att vi landar bra så att det verkligen blir ett helhetsgrepp i det arbetet också.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]