Endast fyra ordrar på norska varv i år

Endast fyra ordrar har placerats på norska varv fram till mitten på februari under 2009, och orderingången är fortsatt låg, enligt varvsorganisationen Norske Skipsverft. Trots de magra siffrorna så har ändå de norska varven en samlad orderbok på NOK 55 miljarder.– Att varven har det så gott förspänt beror på guldåren inom offshore. Cirka 80 procent av alla ordrar vid norska varv gäller i en eller annan form specialfartyg byggda för uppdrag inom gas- och oljeindustrin. Merparten av dessa fartyg beställdes i kölvattnet av en dramatisk uppgång i oljepris och stark optimism bland både oljesällskap och rederier, säger vd:n för Norske Skipsverft Birger Skår, till na.24.Under 2008 beställdes 21 fartyg vid de norska varven till en samlat värde av NOK 7,6 miljarder, under 2007 beställdes däremot 71 fartyg till en samlat värde av NOK 31 miljarder.